Biliopankreatik Diverter Cerrahisi

Biliopankreatik Diverter Cerrahisi

Biliopankreatik Diverter Cerrahisi

Biliopankreatik diverter cerrahisi, obezite tedavisi için geliştirilen yöntemlerden biridir. Bu yöntem, 1979’da ünlü İtalyan doktor Prof. Nicola Scopinaro tarafından geliştirilmiştir. Obezite cerrahisi alanında çığır açan ve bu alana farklı bir bakış açısı kazandıran prosedürlerdendir.

Biliopankreatik Diverter Cerrahisi Nedir?

Biliopankreatik diverter cerrahisi, temelde gastric bypass ile büyük oranda benzerdir. Burada da hastaların midelerinin ve ince bağırsaklarının bir bölümü bypass edilir. Böylece hastalar hem daha az gıda ile tokluk hissine ulaşır hem de tüketilen gıdaların emilimi azalır.

Bu yöntem, obezite kaynaklı tip 2 diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde tercih edilmektedir. Diyet ve egzersiz ile kilo vermeyen, beden kitle indeksi 40 ve üzeri olan hastalar için geliştirilmiştir.

Biliopankreatik Diversiyon Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Biliopankreatik diversiyon ameliyatı, günümüzde kapalı ameliyat yöntemi ile yapılmaktadır. Bu ameliyat, kendi içerisinde belli aşamalardan oluşmaktadır. Söz konusu aşamalar şu şekildedir:

  • Hastalar ilk olarak genel anestezi altına alınır.
  • Hastanın durumunun uygun olması halinde ameliyat, laparoskopik cerrahi ile gerçekleştirilir.
  • Karın bölgesinde 4 veya 5 adet kesi açılır. Açılan kesilerin büyüklükleri 0,5 cm ile 1 cm arasındadır.
  • Kesilerin bir tanesinden tıbbi kamera, işlem yapılacak bölgeye gönderilir. Diğer kesilerden ise tıbbi aletler gönderilir.
  • Kameradan gelen görüntü ile ameliyat gerçekleştirilir.
  • Ameliyatta ilk olarak midenin bir bölümü alınır. Alınan kısım yaklaşık olarak midenin %90’lık bölümüdür.
  • Yemek borusuna bağlı olan kısma dokunulmaz ve midenin bu bölümü ile küçül bir yeni mide oluşturulur.
  • Yeni oluşturulan mideye ise bir kısmı bypass edilen ince bağırsaklar bağlanır.
  • İnce bağırsakların diğer ucuna ise safra kesesi ve pankreas sıvılarının gelebileceği bağlantı oluşturulur.

Biliopankreatik diversiyon ameliyatında izlenecek yol genel itibariyle bu şekildedir. İlgili adımlar incelendiğinde, akla direkt olarak gastric bypass gelecektir. Bu prosedürle ciddi anlamda benzerlik gösterir. Ancak aralarındaki en önemli fark; bu yöntemde ince bağırsakların ilk ve ikinci kısımlarının ayrılması ve buna bağlı olarak gıda emiliminin daha yüksek seviyede azaltılmasıdır.

Bu yöntemden sonra tüketilen gıdalar mideye, sonrasında ise ince bağırsağın ikinci kısmına geçer. On iki parmak bağırsağı ile jejenum adı verilen ince bağırsağın ilk bölümü tamamen bypass edilir. Gıdalar, bu bölümlere uğramadan direkt olarak ince bağırsağın ikinci kısmına ulaşır.

Biliopankreatik Diversiyon Sonrasında İyileşme Süreci

Biliopankreatik diversiyon, son derece kapsamlı bir prosedürdür. Mide, on iki parmak bağırsağı, jejenum, ince bağırsağın bir kısmı bu prosedürden etkilenir. Safra kesesi ve pankreas dahi prosedür kapsamında sıvılarını yeni bir yol ile göndermeye başlar.

Bu kadar kapsamlı bir ameliyatın iyileşme süreci, nispeten daha uzundur. Ameliyat kapalı olarak yapıldığından kesilerin iyileşmesi kısa sürse de, sindirim sistemi müdahaleleri için biraz daha uzun iyileşme süreci gerekir.

Gerek ameliyatta gerekse de ameliyattan sonraki süreçte hastalara kaçak kontrolü yapılır. Midede ve bağlantı yapılan bağırsaklarda kaçak olmaması çok önemlidir. Kaçak kontrolleri nedeniyle hastalar 2-4 gün hastanede kalır. Bu süreçte karın ağrısı ve yüksek ateş olup olmaması, kaçak varlığı açısından belirleyicidir.

Biliopankreatik diverter cerrahisi sonrasında görülen dumping sendromu da bu noktada önemli bir diğer detaydır. Bu sendrom, midenin hızlı bir şekilde boşalmasına bağlı olarak ortaya çıkan, bulantı, kusma ve halsizlikle karakterizedir.

Hastalar, prosedürden sonraki ilk 1 ayda sıvı ile beslenir. Sonrasında ise sırasıyla püre, tanecikli yumuşak gıdalar ve normal gıdalara geçilir. Beslenmenin tamamen düzelmesi ve normale dönmesi, yaklaşık 2-3 ayı bulur.

Biliopankreatik Diverter Cerrahisi Sonrasında Kilo Verme

Biliopankreatik diversiyon ameliyatı sonrasında hastalar hızlı bir şekilde kilo vermeye başlar. Diyet ve egzersiz programına dikkat edenler, doktor talimatlarına uyanlar, mevcut kilolarının %40’ına yakını verebilir.

Prosedürün başarılı kabul edilebilmesi için hastaların fazla kilolarının %80’ini vermesi yeterli kabul edilir. Diyet ve egzersizle sayesinde sonraki dönemde diğer fazla kilolar da kolay bir şekilde verilir.

Mide hacminin ciddi şekilde küçülmesi ve bağırsakların emilim kapasitesinin azaltılması, hastaların kilo vermesini kolaylaştırırken, vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamalarını ise zorlaştırır. Bundan dolayı hastaların diyetlerini vitamin ve mineral bakımından zengin gıdalardan oluşturması gerekir. Ayrıca gerekli durumlarda vitamin ve mineral takviyesi de alınabilir.

Biliopankreatik diverter cerrahisi sonrasında hastaların düzenli kilo vermeleri ve iyileşme sürecinin yolunda gitmesi için doktor kontrollerini aksatmamaları önemlidir.

"Hayatınızın her anında, sağlığınıza verdiğiniz değer sizi daha güçlü kılar."
5/5 - (1 vote)
'