KVKK METNİ

KVKK METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. DR. ERDEM CAN YARDIMCI olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Hastalarımızı Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metninihazırladık.

1)   İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNİZ NELERDİR VE BUNLARI HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

 

Kişisel bilgileriniz OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

 (i)  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii)   Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii)  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv)  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v)  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 1. Çevrimiçi Ziyaretçi

 Web sitemizi kullanan çevirim içi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz)(ör.çerez kayıtları) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*)

 1. a)faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. b)bilgi güvenliği süreçlerininyürütülmesi,
 3. c)yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi,
 4. d)internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıylaişlenecektir.
 5. Hastalarımız

 Hastalarımızın kimlik bilgileriiletişim bilgilerifiziksel mekan güvenliği bilgileri, sağlık verileri, hukuki işlem bilgileri,

 1. a)faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. b)finans ve muhasebe işlerininyürütülmesi,
 3. c)iş faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi,
 4. d)tedavi süreçlerininyürütülmesi,
 5. e)yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgiverilmesi,
 6. f)fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. g)hukuki uyuşmazlıklarıngiderilmesi,
 8. h)saklama ve arşiv faaliyetlerininyürütülmesi,
 9. i)firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerininyürütülmesi,
 10. j)iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ileişlenecektir.

C.  TEDARİKÇİ ÇALIŞANIMIZ

 Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,

 1. a)iletişim faaliyetlerininyürütülmesi,
 2. b)iş faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi,
 3. c)fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. d)tedarik zinciri yönetimi süreçlerininyürütülmesi,
 5. e)lojistik faaliyetlerininyürütülmesi,
 6. f)faaliyetlerin mevzuata uygunyürütülmesi,
 7. g)iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ileişlenecektir.

D.  TEDARİKÇİ YETKİLİMİZ

 

Gerçek  kişi  tedarikçilerimizin  veya  tüzel  kişi  tedarikçi  yetkililerimizin  kimlik  bilgileri iletişim bilgileri fiziksel mekan güvenliği  bilgileri müşteri işlemi bilgileri,  finans bilgileri,

 pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 

 1. a)iş faaliyetlerininyürütülmesi/denetimi,
 2. b)mal/hizmet satın alım süreçlerininyürütülmesi,
 3. c)finans ve muhasebe işlerininyürütülmesi,
 4. d)sözleşme süreçlerininyürütülmesi,
 5. e)yatırım süreçlerininyürütülmesi,
 6. f)fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. g)hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ileişlenecektir.

2)   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; hasta kayıt formu, anamnez formu ile fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 3)   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

 Kişisel verileriniz, OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

  (i)  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii)     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(iii)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iv)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(v)    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 4)   Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

 1. a)Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.
 1. b)Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili  kamu kurum ve kuruluşları ilepaylaşılabilecektir.
 1. c)Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlaraaktarılabilecektir.
 1. d)Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.
 1. e)Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlaraaktarılabilecektir.
 1. a) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

 5)   Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI ait “https://www.drerdemcanyardimci.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu:  OP. DR. ERDEM CAN YARDIMCI

Adres: Gebizli, 1116. Sk. No:4, 07300 Muratpaşa/Antalya

Mail: info@drerdemcanyardimci.com

'
Whatsapp
💬Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba ,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?