Mide Balonu Cerrahisi ve Metabolizma İlişkisi

Mide Balonu Cerrahisi ve Metabolizma İlişkisi

Mide Balonu Cerrahisi ve Metabolizma İlişkisi

Mide balonu cerrahisi, obezite tedavisi için kullanılan yöntemlerden biri olup, bu yöntem ile metabolizma arasında direkt olarak ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki genel hatları ile olumlu olsa da, hastaların talimatlara uygun hareket etmemesine bağlı olarak olumsuz da olabilir.

Mide Balonu Metabolizmayı Nasıl Etkiler?

Mide balonu, diyet ve egzersiz ile kilo vermede zorlanan insanlar için geliştirilmiş bir prosedür olarak dikkat çeker. Diğer obezite cerrahisi yöntemleri ile aynı sınıfta yer almasına karşın, bu yöntem cerrahi bir işlemi kapsamaz. Dolayısıyla cerrahi olmayan bir işlemdir.

Metabolizma, insan vücudunda gerçekleşen ve canlılığın devamı için gerekli olan kimyasal reaksiyonların tamamıdır. Bu reaksiyonların bir kısmı yapıcı, yani yağ oluşumu gibi yeni bir maddenin üretimine yönelik iken, diğer kısmı ise yıkıcıdır. Yağların yakılarak kaloriye dönüştürülmesi de yıkıcı reaksiyonlara örnek olarak verilebilir.

Metabolizma, farklı unsurlardan etkilenir ve bunlarla ilişkilidir. Mide balonu gibi sindirim sistemini ciddi şekilde etkileyen bir prosedür ile de metabolizma arasında ilişki bulunur. Bu prosedürün mide balonuna olan etkileri genel hatları ile şöyledir:

· Kalori Alımı

Mide balonu, gastrik mukozanın içerisinde yerleştirilen ve mide hacmini daraltan bir zayıflama ürünüdür. Bu balon nedeniyle hastalar, geçmişe kıyasla daha az yemek ile doygunluk hissine ulaşır. Buna bağlı olarak da hastaların tükettikleri gıda miktarı azalır. Azalan gıda miktarı ise alınan kalorinin azalması anlamına gelmektedir.

Metabolizma, bir anda oluşan kalori azalmasından etkilenir. Öncelikle oluşan bu kalori açığını kapatmak için daha önceden depolanan yağların parçalanması ve yakılması için kimyasal reaksiyonlar başlar. Yağlar yakılır ve oluşan kaloriler kullanılır. Bu süreçte oluşan atıklar ise nefes, boşaltım ve sindirim sistemi gibi farklı yollarla dışarı atılır.

· İştah Azalması

Mide balonu, hava veya insan sağlığı için risk oluşturmayan sıvılarla doldurulabilen bir tedavidir. Ancak doldurulmasında genel olarak sıvılar tercih edilir. Sıvı ile doldurulan balonlar, midenin hacmini kapladığı gibi buna ek olarak bir de dolgunluk hissi oluşturur.

Dolgunluk hissi süreklidir ve buna bağlı olarak hastaların iştahlarında belirgin bir azalma meydana gelir. Zira mide, içerisindeki maddenin hacmini ve ağırlığını algılayarak buna uygun tepkiler oluşturur ve bunlar da metabolizmayı etkiler.

· Metabolizma Hızı

Mide balonundan hemen sonra hastaların beslenmesinde ve kalori alımında fark edilir bir azalma meydana gelir. Bu durum, metabolizma hızını direkt olarak etkiler. Zira metabolizma, gelen kaloriye göre reaksiyonları gerçekleştirir.

Kalorinin ani şekilde azalması nedeniyle metabolizma daha az kalori harcamaya başlar. Uyku ve dinlenmede aktif olan bazal metabolizmada vücut normale göre az harcadığı kaloriyi daha da azaltır. Bunu ise bazal metabolizma hızını düşürerek yapar.

· Açlık Hormonu

Mide, açlık ve tokluk hormonlarını salgılayan bir organdır. Mideye yerleştirilen balondan sonra bu hormonların salgılanmasında ve özellikle de seviyesinde önemli bir değişim yaşanır. Midenin hacminin bir kısmının dolu olması nedeniyle Ghrelin olarak bilinen açlık hormonunun salgılanmasında bir azalma meydana gelebilir.

Bu hormonun daha az salgılanması ise hastaların daha az açlık hissetmeleri ve iştahlarının azalması ile sonuçlanacaktır. Bütün bunlar da mide balonu prosedürünün metabolizmaya etkileri olarak kabul edilebilir.

· Vücut Kompozisyonu

Mide balonundaki temel hedef, yağların yakılması ve vücut kompozisyonunun düzeltilmesidir. Prosedürden sonra diyet ve egzersize önem verildiğinde, yağlar hızlı bir şekilde yakılır. Yağ dokusu azaldıkça hastaların hareket kabiliyetleri artar ve buna bağlı olarak da kaslardaki enerji tüketimi yükselir.

· Yan Etkiler

Mide balonu yan etkileri de bir anlamda metabolizma ilişkisini ortaya koyar. Prosedürden hemen sonra mide balonu sindirmeye çalışır ve sindiremeyince dışarı atma refleksini geliştirir. Buna bağlı olarak hastalarda bulantı, kusma ve mide krampları görülür.

Mide Balonu İşe Yarar Mı?

Mide balonu, günümüzde yaygın olarak tercih edilen prosedürlerden biri olarak dikkat çeker. Her ne kadar cerrahi bir işlem olmasa da, yutma veya endoskopik yöntemlerle hastaların midelerine yerleştirilen balonlar, zayıflamayı ciddi anlamda kolaylaştırır.

Bu prosedür, tek başına zayıflamayı sağlamaz, ancak zayıflama sürecine ciddi anlamda katkı verir. Prosedürden sonra doktor talimatlarına göre hareket edecekler, diyet ve egzersiz programına sadık kalacak kişiler, bu yöntem ile 6 ay gibi kısa bir sürede 30 kg’a yakın kilo verebilir.

"Hayatınızın her anında, sağlığınıza verdiğiniz değer sizi daha güçlü kılar."
5/5 - (1 vote)
'